Disclaimer

Homeoforchids.nl is verantwoordelijk voor het actueel houden van de informatie op deze website. De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De inhoud van deze website is slechts ter informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie en prijzen worden ontleend. Homeoforchids.nl behoudt zich het recht voor om informatie op de website te allen tijde te wijzigingen.

Homeoforchids.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website of voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.

D
e foto’s die gebruikt worden op Homeoforchids.nl zijn ter indicatie en kunnen in kleur afwijken van de daadwerkelijke producten.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Homeoforchids.nl.

Homeoforchids.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van door copyright beschermde informatie door derden.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-04-2016.